Actimel není tak zázračný, jak tvrdí reklama

 

Autor: Petr Havel

Datum: 31. 01. 2005

Firma Danone nesmí už o svém zakysaném mléku Actimel tvrdit, že „pomáhá posilovat střevní bariéru“, „přispívá k regulaci imunitního systému“ ani že „podporuje vaše tělo v boji proti každodenním nepříznivým vlivům“, protože na taková tvrzení nejsou dostatečné důkazy. Francouzská agentura pro zdravotní bezpečnost potravin (AFSSA) poopravila pověst actimelu jako téměř zázračného všeléku, když posoudila výsledky studií, o které se Danone ve svých reklamách opírá. Z deseti tvrzení, která o svém výrobku firma uvádí, označila devět jako nepřesná nebo vědecky nedostatečně podložená. Před odborným posouzením této nezávislé vědecké instituce obstálo pouze jediné: „přispívá k posílení přirozené obranyschopnosti organismu“. Což je tvrzení, které by se stejně dobře mohlo objevit i na pomerančích jako dobrém zdroji vitaminu C. AFSSA ve svém posudku doporučuje výrobci, aby na obalech upřesnil, že „příznivý účinek je vědecky prokázán jen při konzumaci výrobku a velmi rychle ustává po jejím zastavení“. Televizní reklamu výrobce přizpůsobil, nicméně na svých internetových stránkách stále uvádí, že konzumace actimelu „přispívá k ochraně organismu proti infekci Salmonella typhimurium“ nebo „zkracuje dobu trvání průjmových onemocnění a omezuje četnost výskytu průjmu u dětí“, třebaže takové tvrzení AFSSA odmítla jako vědecky nepodložené. Reklama na actimel se nezmiňuje o tom, že v malé lahvičce (s obsahem tuku 1,7 %, přírodní Actimel se vyrábí ještě ve variantě 0,1 % tuku) jsou víc než tři kostky cukru.

 

Zdroj: Potravinářská komora České republiky

https://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Actimel+nen%C3%AD+tak+z%C3%A1zra%C4%8Dn%C3%BD%2C+jak+tvrd%C3%AD+reklama&id=7041