Je technický dozor potřebný?

 

Je technický dozor na stavbě potřebný?

 

Jestliže se rozhodnete postavit si dům, chatu, garáž nebo jinou stavbu, můžete to provést dvojím způsobem. Buď budete stavbu realizovat svépomocí nebo uzavřít smlouvu o provedení stavby se stavební firmou.

V prvním případě Vám povinnost zajistit si odborné vedení realizace stavby ukládá přímo stavební zákon § 44 (3) Jednoduché stavby uvedené v § 139b odst. 5 písm. b), c) a d), drobné stavby, změny těchto staveb a udržovací práce na stavbě může stavebník provádět sám pro sebe svépomocí, jestliže zabezpečí odborný dozor nad prováděním stavby osobou, která má odborné vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a alespoň tři roky praxe v oboru (dále jen "kvalifikovaná osoba"), pokud sám není odborně způsobilý dozor provádět.

Ve druhém případě se předpokládá, že kvalifikovanou osobu, která bude dohlížet na kvalitu a bezpečnost prováděných prací, zajistí stavební firma.

V praxi se však často (ne vždy) stává, že stavebník uzavře se stavební firmou smlouvu, zaplatí nemalou zálohu a pak se nestačí divit.

Nejen, že práce probíhají se zpožděním, ale často je stavebník přesvědčován, že původní projekt nelze realizovat a je třeba provést změny, že jsou nutné tzv. vícepráce, že došlo ke zvýšení cen materiálu apod. To vše má ospravedlnit stálé zvyšování původně sjednané ceny. Najednou stavebník zjistí, že zaplatil již celou původní cenu, ale stavba ještě není zdaleka hotova. Jak takové situaci předejít?

Je možné, aby si stavebník zajistil tzv. technický dozor, tj. osobu s odbornou kvalifikací pro tyto účely a většinou i s potřebnou praxí. Technický dozor je „Vaším člověkem“, takže jeho zájmem je, aby stavba, která má být postavena, byla postavena co nejrychleji, za cenu dohodnutou ve smlouvě a v odpovídající charakteru stavby a aby byla postavena kvalitně a bez vad.

Protože základem úspěšného provedení a dokončení stavby je dobře zpracovaný projekt, je velmi vhodné sjednat technický dozor včas, tedy již v době zpracování projektové dokumentace neboť již v této fázi lze ovlivnit cenu stavby.

Dalším důležitým krokem, kde mohou praktické a odborné znalosti technického dozoru předejít problémům, je výběr vhodné stavební firmy. Pokud není na stavbu použit státní příspěvek, není zapotřebí řídit se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V žádném případě to ovšem neznamená, že zhotovení díla je možné svěřit první firmě, která se namane. Možná právě proto, že se jedná o Vaše vlastní peníze, je výběr zhotovitele stavby nutno velice dobře zvážit. Technický dozor přitom má většinou zkušenosti s různými stavebními firmami a je schopen zhodnotit jejich dosud provedené stavby i ostatní reference a proto může svým doporučením ohledně výběru zhotovitele přispět k úspěšné realizaci stavby. chnický dozor má svůj význam i při uzavírání smlouvy o dílo – provedení stavby. Je pravdou, že v tomto případě je vhodné poradit se zejména s právníkem, ovšem technický dozor může smlouvu posoudit z hlediska technického, tj. jestli je možné stavbu uskutečnit v navrhovaném termínu, jestli požadovaná cena odpovídá charakteru a množství prováděných prací, jaké vady by při provádění stavby měly být stanoveny jako vady podstatné apod.

Je možné, že se Vám bude zdát, že všechno co zde bylo popsáno, zvládnete ohlídat sami a nebudete muset platit ještě ke všem výdajům nějaký technický dozor – často Vás v tomto smyslu „poučí“ i představitel stavební firmy. Seriozní stavební firma však nemůže proti technickému dozoru nic namítat a může případně včasné připomínky nebo náměty jedině přivítat. O tom, že v oblasti, ve které člověk nepracuje nemůže být rovnocenným oponentem, a že se nevyplácí bezmezně věřit protistraně, se již mnoho stavebníků přesvědčilo až v době, kdy bylo pozdě cokoliv napravovat.

Ostatně pokud tomuto článku nevěříte, zkuste se zeptat někoho ze svých známých, jaké má zkušenosti se stavbou domku.

Viz - služby