Údržba kuchyňského prkénka

 

Návod k použití a péči o prkénko ze dřeva

Při používání dbejte následujících bodů: před prvním použitím natřete prkénko rostlinným olejem. Přes noc nechte vsáknout. Toto pravidelně opakujte v intervalu 1 roku. Nezapomeňte, že prkénko je z přírodního materiálu a reaguje na vlivy prostředí. Za extrémních podmínek se může ohnout nebo mohou vznikat praskliny. Používejte oboustranně, aby bylo zabráněno ohnutí. Nenechávejte prkénko dlouho ležet ve vodě. K řádnému omytí postačí teplá voda a čistící prostředek. Nechejte prkénko schnout na vzduchu. Zabraňte přímému slunečnímu záření a pokládání na horká místa. Neumývejte dřevěná prkénka v myčkách na nádobí. Jinak prý dřevěné prkénko vyčistí a zbaví pachů citron - jednoduše pomazat třeba půlkou citronu.

dřevěné prkénko - www.zekotrade.cz/cacheImage/111.1111176-80-400x205.jpg
plastové prkénko
sklokeramické prkénko
bambusové prkénko - www.keramicke-noze.cz/grafika/bambusove-prkenko.jpg

řeznické prkénko - www.domacky.cz/data/vyrobky/vyrobky-ze-dreva/kuchynka/03-0346.jpg

prkénko na pečivo (buk) - www.hyperobchod.cz/objects/1074953535.html?group_oid=1057020653

prkénko na chléb - www.hyperobchod.cz/objects/1074953536.html?group_oid=1057020653

pizza prkénko - shop.gastronom.eu/images/sklady/1847_280.jpg

Hygiena v kuchyni - video na stránkách TV Nova - archiv.nova.cz/multimedia/loskutak-25-5-2008-hygiena-v-kuchyni.html


Hygiena kuchyňských prkének
Petr Molík
Publikováno: Vesmír 73, 707, 1994/12
Obor: Medicína
Rubrika: Aktuality

Dlouho se věřilo, že kuchyňská krájecí prkénka vyrobená z plastů jsou hygieničtější než dřevěná. Jak už to ale bývá, nikdo se s ověřením této domněnky nenamáhal. Dean Cliver a jeho žák Nese O. Ak z Wisconsinské univerzity v Madisonu to nyní udělali a sdělují, že dřevěné prkénko „rozhodně není méně hygienické než plastové, naopak se zdá, že je hygieničtější.“
Původní představa byla, že bakterie přežívají s větší pravděpodobností na dřevě než na plastu. Předpokládalo se, že např. salmonela ze syrových kuřat může proniknout do pórů dřevěného krájecího prkénka a později kontaminovat potraviny na tomto prkénku krájené a podávané v syrovém stavu, např. součásti salátů.
Cliver a Ak hledali praktický způsob, jak dřevěná krájecí prkénka zbavit bakterií, aby byla stejně hygienická jako prkénka plastová. Pracovali s prkénky vyrobenými ze čtyř druhů plastů a sedmi druhů dřeva. Kontaminovali je třemi typy bakterií (Salmonella, Listeria a Escherichia coli), o nichž je známo, že působí otravy jídla. Inkubovali kontaminovaná prkénka v ledničce i při pokojové teplotě a při vysoké i normální vlhkosti. Hygienická situace byla průkazně lepší u prkének dřevěných.
V případě dřevěných prkének zjistili, že do tří minut po kontaminaci 99,9 % bakterií zahynulo, zatímco plastová prkénka nevykazovala žádný úhyn bakterií. U plastových kráje-cích prkének ponechaných přes noc při pokojové teplotě se počet bakterií zvýšil, avšak u dřevěných krájecích prkének inkubovaných stejným způsobem nebyly již nalezeny žádné.
Cliver a Ak nemají pro tato zjištění žádné vysvětlení. V literatuře nenašli ani jednu práci pojednávající o hygieně potravin z hlediska používání dřevěných a plastových prkének. Nabízí se možnost, že dřevo obsahuje nějakou látku, která působí inhibičně na bakterie (baktericidně), a oba výzkumní pracovníci by se chtěli jejím hledáním zabývat.
Prozatím radí: Jestliže dáváte přednost dřevěným prkénkům, používejte je i nadále. Dřevo může být výhodnější v tom, že malé prohřešky proti hygienickým pravidlům u něj nejsou tak nebezpečné jako u plastů. Z toho ale nevyplývá, že můžete být nedbalí a že dřevěná kuchyňská prkénka není třeba mýt (Chemical & Engineering News, Vol. 71, 1993, No. 9, p. 136).
V reakci na tento příspěvek upozorňuje Robert Abrahams z Fairfieldu (Connecticut) v témže časopise (Chemical and Engineering News, Vol. 71, 1993, No. 12, p. 88), že vědecká literatura potvrzuje přítomnost a rozmnožování bakterií a plísní na mnoha druzích plastů používaných v potravinářství a zdravotnictví. Dodává ale, že japonská firma Kanebo Ltd. vyřešila tento problém pomocí nejmenované anorganické chemikálie, kterou lze přidávat do plastu při extruzi, lití nebo jiném formovacím procesu. Na důkaz svého tvrzení poslal redakci propagační leták firmy Kanebo, který prý popisuje plastové krájecí prkénko s obsahem dané antimikrobiální látky. Redakce dala najevo, že Abrahamsovi věří, i když leták je napsán nesrozumitelnými japonskými znaky, neboť je na něm také srozumitelný obrázek prkénka s malými, odporně vyhlížejícími antropomorfními tvory, kteří jsou zaháněni stejně antropomorfními anorganickými molekulami.

Jak lze dezinfikovat kuchyňské prkénko ke krájení potravin
Vydáno dne 22. 11. 2005 - zdroj: www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2005112202

Kuchyňská prkénka jsou považována za jeden z významných zdrojů kontaminace potravin bakteriálními agens v domácnostech. Zdrojem patogenů v bývá nejčastěji syrové maso (včetně drůbeže a ryb), vejce a zelenina. Je-li prkénko použito k porcování rizikových (tepelně neopracovaných) potravin a následně, po jeho běžném omytí teplou vodou použito ke krájení potravin určených k přímé spotřebě, může dojít k jejich kontaminaci a podle povahy agens a způsobu další manipulace s touto potravinou může dojít ke vzniku alimentárního onemocnění.
V této studii jsme se proto zaměřili na možnosti dekontaminace kuchyňských prkének a to dvou nejvíce používaných druhů – dřevěných a plastových, jednak zcela nových a dále povrchově opotřebovaných.

Metoda:

Příprava masové suspenze a způsob kontaminace
Masová měl (separované drůbeží maso) byla inokulována vždy jedním ze sledovaných bakteriálních agens (Escherichia coli, Salmonella Enteritidis a Listeria monocytogenes) a zhomogenizována za přídavku ředícího roztoku. Hustá masová suspenze se známou denzitou sledovaných bakterií byla tamponem pečlivě rozetřena po povrchu obou vyšetřovaných druhů kuchyňských prkének.

Způsoby dekontaminace prkének
Byly použity tři způsoby dekontaminace:
mechanické očištění pod tekoucí teplou vodou kuchyňskou houbičkou
mechanické očištění pod tekoucí teplou vodou kuchyňskou houbičkou zvlhčenou detergentem (Jarem)
mechanické očištění pod tekoucí teplou vodou kuchyňskou houbičkou a přelití 1% roztokem Sava

Způsob a četnost odběrů
Pomocí šablony (5 × 2 cm) byl proveden kvantitativní odběr abrazivní houbičkou, která byla důkladně roztřepána v 10 ml ředícího roztoku a ten byl dále vyšetřován na počet baktérií příslušného druhu (sérotypu) na selektivních kultivačních médiích.

Kvantitativní stěry byly odebírány následovně:
před dekontaminací (ihned po nanesení masové měli)
ihned po dekontaminaci
1 hodinu po dekontaminaci
4 hodiny po dekontaminaci
6 hodin po dekontaminaci

Po celou dobu pokusu byla prkénka ponechávána při pokojové teplotě (22-27°C).

Výsledky:

Prkénka nová
Při použití nových plastových prkének (PPN) se jako nejúčinnější způsoby jejich dekontaminace jeví mechanické očištění pod tekoucí teplou vodou kuchyňskou houbičkou zvlhčenou detergentem nebo přelití mechanicky očištěného prkénka pod teplou vodou 1% roztokem Sava. Pouhé mechanické očištění pod tekoucí teplou vodou nebylo dostatečně účinné a teprve hodinu po provedené dekontaminaci nebyly sledované baktérie na ploše 10 cm2 prokázány.

Dekontaminace nového dřevěného a krájením nepoškozeného prkénka byla mnohem méně účinná, sledované baktérie bylo možné prokázat stěrem z povrchu i po několika hodinách po dekontaminací. Nejlépe se osvědčila dekontaminace po mechanickém očištění pod tekoucí teplou vodou kuchyňskou houbičkou a přelitím očištěného prkénka roztokem Sava.

Prkénka stará
Dekontaminace krájením poškozených prkének byla mnohem méně účinná než u nových. U plastového prkénka nedošlo k bezpečné dekontaminaci ani po šesti hodinách po oplachu a to ani po dekontaminaci roztoku Sava.
U dřevěných krájením poškozených prkének nebyl zcela účinný žádný ze způsobů dekontaminace a to ani použití detergentu a roztoku Sava.

Závěr:
Ze studie vyplývá, že se nejlépe pro kuchyňské použití osvědčila nová, krájením nepoškozená plastová prkénka (PPN). Z toho vyplývá, že je nutností oddělit při zpracování potravin prkénka pro krájení syrových potravin a potravin určených k přímé spotřebě a dále dbát na jejich častou obměnu. Dřevěná prkénka jsou vhodná pouze pro krájení pečiva nebo řádně omyté zeleniny.

K dekontaminaci nepříliš povrchově poškozených prkének lze doporučit tyto způsoby dekontaminace:
mechanické očištění pod tekoucí teplou vodou kuchyňskou houbičkou zvlhčenou detergentem
mechanické očištění pod tekoucí teplou vodou kuchyňskou houbičkou a přelití prkénka 1% roztokem Sava


stáhnutí studie ve formátu DOC - prkenko.doc (716,9 kB)