Princip subliminální techniky

Princip subliminální techniky

"To podstatné v lidské přirozenosti leží v myšlení." (E.F.Freitag)

Je známo, že lidský mozek je rozdělen na dvě poloviny, levou a pravou hemisféru. Každá z hemisfér má odlišné funkce. Levá polovina mozku je sídlem analytického, racionálního myšlení, matematiky a řeči. Pracuje sériově - krok za krokem. Pravá hemisféra je zodpovědna za prostorové vidění, je centrem kreativity pocitů. Pracuje paralelně. Levá hemisféra je sídlem logiky a zdůvodnění.

Chceme-li, aby podvědomí mohlo obdržet vyslané pozitivní sugesce, které mají způsobit změnu, musíme brát v úvahu dva faktory:

  1. Afirmace (sugesce) musí obejít "mříže" v levé hemisféře, nesmí být aktivovány její zdůvodňovací a obranné mechanismy
  2. Musí být zaručeno, že podvědomí zprávu přijme

Dlouholetou, intenzivní výzkumnou a vývojovou prací se podařilo skupině vědců pod vedením Dr. Eldona Taylora tyto dva faktory skloubit zavedením nových výrobních metod a vytvořit tím zcela nový typ subliminálu, nazvaný "Whole-Brain®" subliminál.

Každý okamžik našeho života jsme zasypáváni ohromným množstvím informací, které jsou přijímány našimi smysly a vedeny do mozku. Všechny tyto informace vnímáme. To ovšem neznamená, že si všechny tyto vjemy také uvědomujeme. Kdyby byla každá z těchto informací našim vědomím rovnocenně a úplně zpracována, nebyli bychom schopni provést, ani promyslet i tu nejjednodušší činnost. Proto probíhá v mozku proces, který označujeme jako selektivní vnímání. Při tomto procesu dochází ke třídění informací podle hodnot se zřetelem na naši momentální situaci. Část vjemů se dostane do oblasti vědomého vnímání (víme o tom že jsme něco slyšeli, cítili nebo viděli) a drtivá většina informací jde bez našeho vědomí do podvědomí. Zde jsou pak tyto informace uloženy.

Právě proces selektivního vnímání využívá subliminální technika. Princip subliminální techniky je při maximálním zjednodušení tento: Subliminálně (podvědomě) vyslané signály (sugesce) musí být dostatečně silné, aby byly podvědomím registrovány, ale současně nesmí překročit hranici našeho vědomého vnímání, aby nemohly být uvedeny v činnost naše obranné mechanismy (ty by mohly vyslané sugesce označit jako nepřijatelné nebo nesmyslné). Tento úkol byl dokonale vyřešen procesorem, který vyvinul Dr. Eldon Taylor. Rozdíl mezi hudbou (primárním nosičem) a namluvenými sugescemi (afirmacemi) není u Whole-Brain® subliminálu větší než 3 – 5 dB. Tím je garantováno, že sugesce Whole-Brain® subliminálu zůstávají při nízké hlasitosti plně vnímatelné, což u jiných subliminálních technik, kde je rozdíl větší než 15 dB není vždy zaručeno.

Afirmace jsou neustále přizpůsobovány základnímu nosiči. Podvědomí pak dokáže vnímat vysílané zprávy stále stejně dobře. Nejsou slyšet žádná mluvená slova, stejně jako není například rozumět tomu, co někdo říká v jedoucím autě nebo v živější ulici nedaleko staveniště. Vědomí chybí schopnost oddělit řeč od hudby. Podvědomí se svými obrovskými potenciály vědomostí a schopností dokáže oddělit namluvenou sugesci od ostatních zvuků zcela bez problémů.

Díky speciální Echo-Hall metodě, kterou jsou afirmace při výrobě subliminálu zpracovány, je na jedné straně motivační kazety namodulováno do 20-ti minut záznamu přes 2000 sugescí v normální rychlosti řeči.

Při poslechu není třeba používat sluchátka. Kdyby jste s nimi chtěli pracovat, je to pro vyšší účinnost dobré, nikoli však rozhodující. Nejdůležitější je pravidelný poslech. Poslouchejte tento subliminální program denně přibližně hodinu (tj. 3x za den), minimálně 30 dní za sebou. Využijte k tomu i čas, který věnujete i rutinní práci.

Důležité: Myslete na to, že k úspěchu, který je rozhodující, je zapotřebí být vytrvalý. Jestliže si nahrávku jen několikrát poslechnete a pak to vzdáte, nemůže se ve vašem podvědomí nic změnit. S Whole-Brain metodou se můžete rozvíjet naprosto přirozeně, z vašeho nitra, ven do okolí. Čtěte si minimálně jednou denně nejdůležitější sugesce, které jsou uvedené v příručce (viz sekce sugesce nebo afirmace). Snažte se s každým slovem ztotožnit a uvědomujte si, že se den za dnem blížíte ke svému cíli. Vědomou uvolňovací techniku poslouchejte v uvolněném stavu. Nikdy si ji na rozdíl od subliminální techniky nepouštějte při jízdě autem nebo při různých aktivitácj, které od vás vžadují zvýšenou koncentraci.